Giới thiệu sách mới về PCCC

Giới thiệu sách mới về PCCC

 

1. Cuốn sách “Những văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” NXB Khoa học & Kỹ thuật - Hà Nội 2014.

Để giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ làm công tác quản lý về PCCC thuận lợi trong việc tra cứu các quy định về pháp luật, nghiệp vụ để góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi trách nhiệm của mình, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an tái bản, bổ sung và phát hành cuốn sách “Những văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ”.

Nội dung cuốn sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ hiện hành như Luật PCCC năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; các bộ luật, pháp lệnh có liên quan; các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC và có liên quan đến công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Sách dày 1.500 trang.


2. Ngoài ra, nhằm tăng cường kênh thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và phục vụ công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho từng đối tượng cụ thể, Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã biên soạn và phát hành tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho người đứng đầu cơ quan tổ chức, người sử dụng lao động, người lao động.v.v..,

Các bạn độc giả có nhu cầu xin liên hệ: Phòng Tuyên truyền, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.